УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

Бисквитките, които използваме в нашите дигитални активи, са представени в тази
политика съобразно категориите, в които попадат.
От една страна, използваме бисквитки, наречени „сесийни“, които имат „живот“ само в
рамките на една потребителска сесия. Също използваме „задържащи се бисквитки“ с
цел запазване на информация относно посетители, които достъпват една или повече от
интернет страниците ни. Целта при ползване на бисквитките е да Ви предложим
оптимално потребителско изживяване и да Ви „разпознаваме“, като предлагаме на
вниманието Ви, доколкото е възможно, различни интернет страници и ново
съдържание при завръщането Ви на нашия уебсайт.
 

 1. Категории бисквитки
  Бисквитките, представени в таблицата по-долу, се разделят на 4 основни номерирани
  групи – номерът на групата, към която съответната бисквитка принадлежи, ще откриете
  в третата колона от таблицата. Моля, обърнете внимание на факта, че всяка бисквитка
  може да принадлежи едновременно към повече от една група. Категориите са, както
  следва:
  [1] Абсолютно необходими: Без тези бисквитки не можете да разгледате пълноценно
  нашия уебсайт и да използвате неговите функционалности. Също, без тях не е
  възможно да ползвате поисканите от Вас услуги на информационното общество.
  [2] Бисквитки, подобряващи работата на дигиталния актив: Тези бисквитки събират
  информация относно това как посетителите използват уебсайта, например кои
  страници достъпват най-често. Тези бисквитки не събират информация, която се отнася
  до конкретен посетител. Цялата информация, която бисквитките от тази група събират,
  е обобщена и по тази причина – анонимна. Тяхното единствено предназначение е да
  подобрят работата на уебсайта.
  [3] Функционални: Тези бисквитки позволяват на уебсайта да запамети изборите, които
  правите, и да осигури подобрени, персонализирани спрямо Вашите характеристики и
  нужди, функционалности. Например, тези бисквитки могат да бъдат използвани за
  запаметяване на последния въведен от Вас продукт в кошницата при пазаруването Ви
  чрез електронния ни магазин. Ние ще анонимизираме информацията, която тези
  бисквитки събират и те не могат да проследяват навиците Ви на сърфиране из други
  уебсайтове.
  [4] Таргетинг или подходяща реклама на продукти: Тези бисквитки се използват, за да
  можем да Ви показваме реклама, която максимално съответства на Вашите интереси и
  потребителско поведение.
  Вашето съгласие е необходимо условие за закачването на бисквитка, която не е
  абсолютно необходима.
   
  Име Описание Категория Валидност Домейн

C

Проверява дали
браузера на
потребителя
поддържа
бисквитки.

[4] повече от

месец adform.net

uid Регистрира
уникален

[4] повече от
месец

adform.net

потребителски
ID за
разпознаване на
браузера на
потребителя при
посещения на
уебсайтове,
които ползват
същата
рекламна
мрежа, с цел
оптимизиране
на рекламното
съдържание.

cid

Оптимизира
рекламното
съдържание на
база
потребителскот
о движение.

[4] повече от

месец adform.net

DSID

Бисквитки на
Google /
DoubleClick
Cookie – други,
свързани с
Google, като
например
YouTube, могат
да използват
тези бисквитки,
за да Ви
показват по-
подходящи
реклами.

[4] повече от

месец doubleclick.net

IDE Бисквитка на

Google
DoubleClick за
регистриране и
отчитане на
действията на
потребителя на
уебсайта след
преглед или
кликване върху
една от
рекламите на
рекламодателя с
цел измерване

[4] повече от
година

doubleclick.net

на ефикасността
на реклама и
представяне на
насочени
реклами на
потребит

AID

Бисквитки на
Google /
DoubleClick
Cookie – други,
свързани с
Google, като
например
YouTube, могат
да използват
тези бисквитки,
за да Ви
показват по-
подходящи
реклами.

[4] повече от

месец doubleclick.net

GAD

Бисквитка на
AdOcean за
идентифициран
е

[4] до 5
години

adocean.pl /
gemius.pl

Gdyn

Бисквитка на
Gemius за
идентифициран
е

[4] до 5
години

adocean.pl /
gemius.pl

__gfp_64b

Бисквитка на
Gemius Cookie,
която управлява
приемането на
други
бисквитки от
посетителя на
сайта.

[4] до 5
години

adocean.pl /
gemius.pl

UID Тази
„бисквитка“
предоставя
уникално
присвоено,
машинно
генерирано
потребителско
име и събира
данни за

[4] повече от
месец

stickyadstv.com

дейността на
уебсайта. Тези
данни могат да
бъдат изпратени
на трета страна
за анализ и
докладване.

sessionId

Съдържа
анонимен
идентификатор
на сесия.

[4] повече от

месец stickyadstv.com

uid-bp-*   [4] до 1 часа stickyadstv.com

__cfduid

Бисквитка,
свързана със
сайтове,
използващи
CloudFlare –
използва се за
ускоряване на
времето за
зареждане на
страниците. Не
съдържа
информация за
идентификация
на потребителя.

[1] повече от

година cloudflare.com

__ra

Бисквитка,
свързана с
работата на
Google Analytics

[3],[2] повече от 5
години

Google*
(google.bg,
google.com и
др.)

__ralv

Бисквитка,
свързана с
работата на
Google Analytics

[3],[2] повече от 5
години

Google*
(google.bg,
google.com и
др.)

uik

Бисквитка,
свързана с
работата на
Google Analytics

[3],[2] повече от
година

Google*
(google.bg,
google.com и
др.)

1P_JAR Тези бисквитки
на Google се
използват за
събиране на
статистически
данни за
уебсайта и

[3] повече от
месец

Google*
(google.bg,
google.com и
др.)

проследяване на
процентите на
реализация.

APISID

Тези бисквитки
на Google
съхраняват
предпочитаният
а и
информацията
на
потребителите
всеки път,
когато
посещават уеб
страници,
съдържащи
услуга на
Google.

[3] повече от
година

Google*
(google.bg,
google.com и
др.)

SAPISID

Тези бисквитки
на Google
съхраняват
предпочитаният
а и
информацията
на
потребителите
всеки път,
когато
посещават уеб
страници,
съдържащи
услуга на
Google.

[3] повече от
година

Google*
(google.bg,
google.com и
др.)

CONSENT

Тази
„бисквитка“
предоставя
информация за
това как
крайният
потребител
използва
уебсайта и всяка
реклама, която
крайният
потребител
може да е видял
преди да посети
този уебсайт.

[3] повече от
година

Google*
(google.bg,
google.com и
др.)

DV

Тези бисквитки
на Google
съхраняват
предпочитаният
а и
информацията
на
потребителите
всеки път,
когато
посещават уеб
страници,
съдържащи
услуга на
Google.

[3] повече от
година

Google*
(google.bg,
google.com и
др.)

HSID

Бисквитка на
Google –
съдържа
цифрово
подписани и
шифровани
записи на
идентификацио
нния номер на
профил в
Google и
последното
време за вход.
Комбинацията
от тези две
„бисквитки“
позволява да
бъдат
блокирани
много видове
атаки, като
например опити
за откра

[3],[2] повече от
година

Google*
(google.bg,
google.com и
др.)

SID Бисквитка на
Google –
съдържа
цифрово
подписани и
шифровани
записи на
идентификацио
нния номер на
профил в

[3],[2] повече от
година

Google*
(google.bg,
google.com и
др.)